Om bokföringsprogram

Bokföringsprogram är särskilda program som är framtagna för att du lättare ska kunna få ordning på din bokföring, för att du bättre ska kunna få en överblick över ditt företags ekonomi. Du som är egenföretagare eller har ett litet företag kanske inte har råd eller möjlighet att ta hjälp av externa bokföringstjänster, det kostar ju trots allt ganska mycket pengar, och om man har huvudet på skaft och sätter in sig lite kan man utan vidare sköta all bokföring själv.

Men att göra det utan ett bokföringsprogram är i princip omöjligt, det är helt enkelt för mycket att hålla reda på. Eftersom det är oerhört viktigt att ens bokföring görs rätt så är det också oerhört viktigt att välja rätt bokföringsprogram.

Anpassa bokföringsprogrammet efter dina behov

Olika företags behov varierar – beroende på storlek, antal fakturor, vad för typ av varor/tjänster man säljer, om ens kunder främst är i Sverige eller utomlands, om man importerar eller exporterar varor utanför EU… Allt detta inverkar på valet av bokföringsprogram. Ju mer olika funktioner man behöver, desto mer komplicerat och avancerat program behöver man för att sköta sin bokföring.

Det är viktigt att ens bokföringsprogram täcker in alla de funktioner man behöver – men det är dumt att betala i onödan för funktioner som man inte behöver. Vissa program erbjuder också de grundläggande funktionerna till en lägre kostnad, men låter en sedan köpa till ytterligare funktioner såsom lager- och orderhantering.

Förmodligen använder du också ett faktureringsprogram för dina fakturor eller fakturamallar. I vissa fall går det bra att direktimportera dina fakturor och andra uppgifter direkt in i ditt bokföringsprogram, vilket kan underlätta i vissa fall – då slipper du göra ett dubbelt jobb. Oavsett om du använder fakturamallar eller faktureringsprogram så behöver du sköta bokföringen separat, bokföring och fakturering är till viss del sammankopplade men skiljer säg ändå kraftigt. Fakturering handlar om att skicka sina fakturor och få betalt, bokföring om att bokföra inkomster och utgifter – d.v.s. ha ordning på sin ekonomi.

Att hitta ett bra bokföringsprogram

Det finns en mängd olika bokföringsprogram på marknaden (google ordet ”bokföringsprogram” så får du upp en lång lista med olika program som hjälper dig med bokföringen) och det kan vara svårt att hitta rätt program. Egentligen är det omöjligt att säga ett ett konkret program är bättre än ett annat, eftersom allt beror på ens behov.

Rent generellt bör det program du använder – förutsatt att du är egenföretagare eller har ett mindre bolag – vara lättanvänt och lättförståeligt. Om du inte kan förstå programmets grunder på tio-femton minuter är det oftast inte värt besväret, då är det konkreta bokföringsprogrammet antingen för dåligt gjort (för krångligt, otympligt, för dålig användarvänlighet) eller för avancerat för dig (du behöver till exempel inte ha avancerade funktioner för lager- och orderhantering om du enbart säljer tjänster, t.ex. webbdesign).

Andra nyttiga funktioner är till exempel kontoplaner och kontoanalyser, d.v.s. att du snabbt kan få enkla rapporter över saldon och liknande, så att du kan jämföra med underlagen och kontrollera att allting stämmer. Bra är också om ditt bokföringsprogram stöder SIE4-standarden, som är en standard för att importera bokföringsposter från faktureringsprogram och som låter dig exportera din bokföring för att enkelt skicka till till exempel revisor.

De allra flesta bokföringsprogrammen erbjuder kostnadsfria testperioder, vilket låter dig testa dem gratis – innan du bestämmer dig för köp bör du testa ett par olika för att se vilket som passar dina behov bäst.

Är det något mer du undrar över gällande bokföringsprogram eller något annat ämne som du vill att vi tar upp? Lämna gärna en kommentar!